Uventa bruk av naturgass

Frå naturgass til fiskefôr. Det kan bli verkeligheita om Calysta sine planar lukkast.

Statoil startet utviklingen av bioprotein på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. Den første sekken ble produsert 6. februar 1999.

– Naturgass fra Heidrun-feltet i Norskehavet brukes som råstoff. Norferm har utviklet en metode til å omdanne naturgass til bioprotein. Bioprotein inneholder 70 prosent protein, 12 prosent karbohydrater, 10 prosent fett og åtte prosent mineraler, skriver Statoil.

Teknologien er basert på anvendelse av mikroorganismer som nyttiggjør seg av naturgass og danner protein.

Les meir i artikkelen til Haugesunds Avis.

150427 Haugesunds Avis - Protein av naturgass

Verksemder i Sunnhordland satsar på miljø

Lokal verksemd satsar miljøvenleg. Naturgass er eitt av verkemidla som kan gjera Sunnhordland grønare og meir konkurransedyktig.

I eit heilt nytt konsept for låg- og nullutsleppsferjer, utvikla i eit samarbeid gjennom Wärtsilä sitt skipsdesignerkontor på Fitjar, og selskapet si elektro og automasjonsverksemd på Stord, melder konsernet seg no på i kampen om å vinna innpass i marknaden for meir miljøvennlege ferjer. Det går fram i ei pressemelding frå konsernet.

Dei nye ferjene er designa for å køyra på batteri åleine, eller i ei hybridløysing med motor og batteri. Til motoren er drivstoffalternativa flytande naturgass (LNG) og biodrivstoff.

Les artikkelen om Wärtsilä sine flotte ferjer i avisa Sunnhordland.

 

160113 Sunnhordland - Vil inn i ferjemarknaden