Oppføringer av Administrator

VIPPS – SÅ ENKELT

Som eit av dei første selskapa i Noreg tek Sunnhordland Naturgass nå i bruk Vipps Faktura for å gjere det enklare for kundane våre. Det vert enklare å betale og for deg som kunde er det også gebyrfritt. Sunnhordland Naturgass betalar alle transaksjonskostnader for å benytte Vipps. Du slepp å tenkje på giroar, manuell utfylling og […]

Pressemelding: Nye eigarar overtek SKL si naturgassatsing

Med verknad frå 1. april 2016 overtek lokale investorar naturgassverksemda til SKL. Det er viktig i eit lokalt og regionalt perspektiv. Dei nye eigarane overtek ei satsing SKL har hatt sidan 2007, der ein har utvikla og bygd infrastruktur for naturgass på Stord. «Ved utgangen av 2015 hadde SKL om lag 250 kundar på naturgassproduktet. […]

Uventa bruk av naturgass

Frå naturgass til fiskefôr. Det kan bli verkeligheita om Calysta sine planar lukkast. Statoil startet utviklingen av bioprotein på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. Den første sekken ble produsert 6. februar 1999. – Naturgass fra Heidrun-feltet i Norskehavet brukes som råstoff. Norferm har utviklet en metode til å omdanne naturgass til bioprotein. Bioprotein inneholder 70 […]

Verksemder i Sunnhordland satsar på miljø

Lokal verksemd satsar miljøvenleg. Naturgass er eitt av verkemidla som kan gjera Sunnhordland grønare og meir konkurransedyktig. I eit heilt nytt konsept for låg- og nullutsleppsferjer, utvikla i eit samarbeid gjennom Wärtsilä sitt skipsdesignerkontor på Fitjar, og selskapet si elektro og automasjonsverksemd på Stord, melder konsernet seg no på i kampen om å vinna innpass i marknaden for […]

Hva er forskjellen på propan og naturgass?

Den største forskjellen kundene skal være oppmerksom på er at propan er tyngre enn luft og vil synke til gulvet ved en eventuell lekkasje. Naturgass er lettere enn luft og vil stige opp ved en eventuell lekkasje. Forøvrig har propan et høyere karboninnhold og ved forbrenning vil det være høyere CO2-utslipp pr. kWh enn ved […]

Hvilke miljøegenskaper har naturgass?

Naturgass er et produkt med svært lave utslipp av CO2 (karbondioksid) og er det reneste brenselet som er tilgjengelig i dag. Naturgass er ikke giftig, er lettere enn luft og evakueres lett mot friluft. Naturgassforurenser heller ikke jord og vann på grunn av høy flyktighet. Veitrafikk og kysttrafikk er kildene til ca. 70% av NOX-utslippene […]

Hva er fordelene ved å varme boligen med naturgass?

I tillegg til kostnadsbesparelse, får kunden en energikilde med ren og enkel varme. Naturgass er et kostnadseffektivt produkt som er skånsomt både for miljøet og lommeboken. Naturgass har et høyt energiinnhold og en gasskjel har høy virkningsgrad. Sotdannelse ved forbrenning er minimal. I de fleste tilfeller unngår man skorstein og lar til- og fraluft gå […]

Hvor kommer naturgassen fra?

Naturgass kommer fra olje- og gassforekomstene i Nordsjøen. På prosesseringsanleggene skilles naturgass ut og fraktes via rørledning til kunder i Europa i hovedsak. Både Lyse og Gasnor som naturgassdistributører i Norge har grenledninger som frakter naturgass til dem for videredistribusjon av naturgass til sluttbrukere i Norge. De distribuerer naturgass videre enten i rørledning, som CNG […]